Ny identitet med konsten i centrum

En ny visuell identitet ställer konsten i centrum och bjuder in Göteborgs konstmuseums besökare att upptäcka både samlingen och tillfälliga utställningar i den karaktäristiska museibyggnaden.

Utmaning

Med en stor mängd olika aktiviteter – allt från utställningar och visningar till skapande aktiviteter och samtal – utöver den egna internationellt omtalade samlingen, måste Göteborgs konstmuseum kommunicera med vitt skilda målgrupper och samtidigt vara en enhetlig aktör.

Insikt

I den karaktäristiska byggnaden ryms både historisk och samtida konst och med dem en mängd olika perspektiv. De värderingar som definierar museets identitet är öppenhet, lekfullhet och dualitet.

Lösning

En logotyp som bokstavligt talat öppnar upp sig för nya konstupplevelser. Två typsnitt fångar dualiteten i det historiska och det samtida, nutiden och framtiden. Färgpaletten hämtades från Fürstenbergska galleriet och museets internationellt erkända samling av nordiska sekelskifteskonst. De vackra valven i byggnadens fasad inspirerade logotyp, mönster och ikonografi.

Resultat

Konsten får huvudrollen i den nya identiteten som hämtar inspiration från den karaktäristiska byggnaden och konstsamlingen. Identiteten låter museet vara tydligare och mer välkomnande i den externa kommunikationen med sina varierade målgrupper.

Logotypen finns i två versioner, där en bokstavligt talat öppnar sig för konsten. Museets öppenhet för nya konstupplevelser och målgrupper ligger till grund för den nya varumärkesidentiteten.

Färgpaletten är hämtad från Fürstenbergska galleriet och museets internationellt erkända samling av nordisk sekelskifteskonst. Paletten erbjuder en rik variation av utvalda och lekfulla färgkombinationer.

Två typsnitt, Juli Sans och Berlingske Serif från danska typsnittsbyrån Playtype, turas om att ta huvudrollen. Växelverkan mellan sans-seriffen och seriffen används genomgående för att fånga dualiteten i det historiska och det samtida, nutiden och framtiden.

Kund
Göteborgs konstmuseum
Bransch
Konst
Grundat
1923
Plats
Göteborg

Göteborgs konstmuseum som är beläget på Götaplatsen i Göteborg har en unik samling nordisk sekelskifteskonst. Cirka 250 000 personer besöker museet varje år.

Vi levererade

  • Varumärkesidentitet
  • Webbplats
  • Animationer
  • Mallsystem

Share