Strategiskt berättande om visionära möjligheter

Vill vi att människor loggar in på Facebook med ett säkert och kontrollerat Bank-ID? Eller vill vi att människor loggar in på banken med sin Facebook-identitet? Att banker runtom i världen borde ta ansvaret för digitalt ID är kärnan i den nya positioneringsstrategin och säljnarrativet vi utvecklade för att hjälpa det världsledande säkerhetsföretaget Gemalto att nå sina kunder i banksektorn.

Utmaning

Förändrade kundbeteenden, krävande regleringar och ökande konkurrens förvandlar det finansiella landskapet till ett helt nytt ekosystem. Unga hyperuppkopplade användare förväntar sig en sömlös upplevelse, och Fintech-bolag använder tekniker som AI, blockchain och öppna API:er för att erbjuda det. Hur kan det digitala säkerhetsföretaget Gemalto hjälpa banker att vara mer relevanta än någonsin, i det här föränderliga landskapet?

Insikt

Digitala identiteter kan öppna upp många av den digitala världens vidsträckta möjligheter. 2018 används redan uppskattningsvis 3,5 miljarder digitala identiteter om och om igen, i en konstant loop av registrering och autentisering. Banker över hela världen har unikt goda förutsättningar för att stå för infrastrukturen för digital identitet (som de gör i exempelvis Sverige) – för att de har människors förtroende, expertis och resurser.

Lösning

Vi utvecklade ett starkt narrativ som förtydligar bankers möjligheter i det nya digitala landskapet, och hur Gemalto kan hjälpa dem att vara framgångsrika. Verktygen som behövs för att bygga en framgångsrik digital ID-lösning, såsom identifiering, autentisering och riskhantering för att hålla rätt säkerhetsnivå för varje interaktion, är en central del av Gemaltos erbjudande mot banker.

Resultat

Strategin tar form i stark, tydlig och lättanvänd presentation som används i viktiga möten. Den integrerar Gemaltos erbjudande mot banker i ett narrativ som är inspirerande, lätt att följa och visionärt.

Visionsfilm

Den mest visionära delen av berättandet är en film som visar kundernas upplevelse av hur ett betrott digitalt ID öppnar upp en hel värld av möjligheter – säkrat av banken.

Vi visualiserar en evighetsloop av registrering och autentisering för att visa att de inte är engångshändelser eller linjära processer, utan snarare en ständigt pågående loop som cirklar kring digitalt ID och riskhantering.

Kund
Gemalto
Bransch
Digital säkerhet
Grundat
2006
Plats
Huvudkontor i Amsterdam

Gemalto är en världsledande aktör inom digital säkerhet. De har 14 000 anställda i 49 länder och levererar programvara, plattformar och tjänster till regeringar och världsledande företag.

Vi levererade

  • Positioneringsstrategi
  • Visualiserade strategin
  • Kärnbudskap
  • Film

Share