Ny energi till kommunvarumärket

Varbergs kommun har något så ovanligt som en vision som invånare, lokala företag och politiker har tagit fram tillsammans. Med visionen som grund hjälpte Brandwork Varberg att stärka sitt varumärke, så att invånarna lättare kan känna igen kommunen och så att kommunens medarbetare strävar mot samma mål.

Utmaning

Hur kan en kommun behålla sin historia och karaktär samtidigt som den hänger med i en föränderlig värld? Varberg behövde stärka sitt varumärke som arbetsgivare, bygga stolthet bland medarbetare och fortsätta vara en kommun som känns relevant och trovärdig för invånarna.

Insikt

Varberg är en stad med en vision: att bli västkustens kreativa mittpunkt år 2025. Att visionen har utvecklats och omfamnats av politiker, boende och lokala företag är något som gör kommunen unik. Organisationens många delar arbetar alla mot ett gemensamt mål, och det är den resan som utgör grunden för Varbergs kommuns varumärke.

Lösning

Vi utvecklade ett gemensamt varumärke och en visuell identitet för hela den komplexa organisation som är Varbergs kommun. Kärnan i varumärket är kommunens verksamhetsidé: att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Varbergs traditionella kommunvapen uppdaterades varsamt till en modern logotyp och en palett med färger ur kommunvapnet och från naturen i Varberg kombinerades med typografi, ikonografi, grafiska element, ett tydligt bildmanér och tonalitet. Tillsammans kan identitetens beståndsdelar möta kommunens stora och varierade kommunikationsbehov.

Resultat

Tillsammans med kommunens ledord (innovation, framåtanda, kunskap och mod) och förhållningssätt lotsar verksamhetsidén alla kommunens medarbetare mot samma mål. Den gemensamma varumärkesidentiteten gör att invånarna enklare kan känna igen kommunen i de många kontexter där den verkar och lättare förstå och använda kommunens tjänster.

Kund
Varbergs kommun
Bransch
Offentlig sektor
Grundat
1863
Plats
Halland, Sverige

Kuststaden Varberg i Halland mellan Halmstad och Göteborg är en stad med medeltida rötter, stark lokalt företagande och industri, kultur och turism. Varberg har idag runt 60 000 invånare och är en tillväxtbygd.

Brandwork levererade

  • Varumärkesstrategi
  • Grafisk identitet

Share