Halvön med hotell och golfklubb blir en inbjudande egen värld

Öijared är en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, och en av Sverige största golfanläggningar. När ett nytt hotell med 200 sängplatser stod klart behövde Öijareds varumärke växa från en ren golfanläggning till en destination som lockar besökare året om.

Utmaning

När projektet inleddes stod Öijared framförallt för golf, men det nya hotellet behövde få beläggning året om. Därför ville man dels vända sig mer mot företag och dels nå människor som söker natur- och kulturupplevelser. Halvön Öijared har en rik historia och speciell flora och fauna. Vårt uppdrag var att bygga ett långsiktigt hållbart varumärke som verksamheten kan växa in i de kommande åren.

Insikt

Målgruppen för hela Öijared finns framförallt bland de som har ett golfintresse – men som också är nyfikna på annat. Kärnan i kommunikationen är att Öijared är som en egen värld. Här finns en unik historia, geografi, flora och fauna. Här finns kontraster mellan stillhet och rörelse, det vilda och det tuktade, det avlägsna och det tillgängliga, liksom mellan egentid och sociala möten.

Lösning

Hela det nya erbjudande samlas under namnet Öijared, såväl golf som hotell som aktiviteter, som de närmaste omgivningarna med kulturhistorien och naturen på halvön. Det är helheten som är destinationen. Samtidigt paketerar vi tydliga erbjudanden som kombinerar boende och aktiviteter – konferenser, upplevelser och avslappning. Öijareds nya visuella identitet lyfter fram det lokala i naturen och kulturhistorien, med omsorgsfullt utvalda färger och naturmaterial, unika mönster och illustrationer. Kommunikationen tar fasta på det unika Öijared har att erbjuda.

Resultat

Ett besök på Öijared blir en totalupplevelse som bygger på varumärket, i alla detaljer från ett första besök på webben, till hur erbjudanden presenteras, liksom i bemötandet på plats samt inredningen och skyltning ute och inne. Varumärkesplattformen sammanfattar en tydlig riktning för Öijared att bygga vidare på, både själva verksamheten och all kommunikation (intern och extern). I takt med att Öijared växer in i sin nya kostym kan verksamheten gradvis locka allt fler besökare – och på sikt inte bara de som har ett golfintresse.


Mönster och konst

Vi specialbeställde ett unikt mönster för Öijared från Emma von Brömssen. Utvalda illustratörer anlitades för att skapa konstverk till hotellrummen.

Ett komplett skyltsystem skapades av vitmålade träbrädor med urfrästa symboler och bokstäver.

Kund
Öijared
Bransch
Idrott och hotell
Grundat
1958
Plats
Öijared

Öijared, vars golfklubb grundades 1958, är en av Sveriges största golfanläggningar med fyra banor. Anläggningen ligger 30 minuter från centrala Göteborg och två timmar från Oslo eller Köpenhamn.

Vi levererade

 • Varumärkesstrategi
 • Varumärkesidentitet
 • Kommunikationsstrategi
 • Digital design
 • Webbplats
 • Brand book
 • Unikt mönster
 • Skyltmanér
 • Kampanjmaterial
 • Trycksaker
 • Inredning
 • Radioreklam

Share