Identitet som tar avstamp i journalistisk form

Göteborgs-Posten behövde hitta ett gemensamt uttryck för alla olika möten med läsarna, i olika format och kanaler. Den nya identiteten sätter kvalitetsjournalistiken i fokus och en helt ny tidningsdesign bidrar till en bättre läsarupplevelse.

Utmaning

På Göteborgs-Posten hade sedan länge tidningens olika format utvecklats oberoende av varandra, och läsarna fick väldigt olika upplevelser av GP på nätet och i papperstidningen. Kampanjer, annonser och annat marknadsföringsmaterial hade egna uttryck och evenemang likaså. Under 2017–2018 tog vi fram en ny varumärkesstrategi för GP med ett övergripande mål att sätta kvalitetsjournalistiken i fokus. Den existerande formen levde inte upp till det — paketeringen speglade inte innehållets faktiska kvalitet.

Insikt

Den nya formen måste ha ett delat design-DNA för allt material, inklusive både papperstidning och digital tidning. Den visuella identiteten och formlösningarna ska ta sin utgångspunkt i journalistiken. Journalistisk kvalitet handlar också om att göra komplicerade skeenden och bra berättelser tillgängliga – och formens uppgift är att bidra till den tillgängligheten och lyfta läsarupplevelsen.

Lösning

Göteborgs-Posten har fått en helt ny identitet för alla kanaler. Identiteten tar sin utgångspunkt i den klassiska tidningsformen för att få allt GP:s material att andas journalistisk kvalitetsprodukt. Både papperstidningen och gp.se har fått en ny tidningslayout med en mer renodlad form, som tydligare guidar läsaren till olika innehållstyper. Två helt nya typsnitt har specialritats för GP.

Resultat

Tidningens nya design har en modern känsla med en tydlig egen karaktär, och återspeglar kvaliteten i innehållet. Den nya gemensamma identiteten ger en sammanhållen och högkvalitativ upplevelse oavsett var du möter GP – i papperstidningen, på webben, på ett evenemang eller i annonser och kampanjer.

Specialritade typsnitt

Två helt nya typsnitt specialritades för GP av Letters from Sweden. Inspirationen kommer från den starka holländska typografitraditionen som skapat några av världens mest använda tidningstypsnitt: med rötter i 1600-talet, precis som Göteborgs holländska stadsplan. I Gothia Sans och Gothia Serif finns starka karaktärsdrag från holländska antikvor i nya moderna typsnitt med en något stramare skandinavisk designstil.

Redaktionella produkter

Papperstidningen och gp.se har fått en ny design som ger en modernare känsla, lyfter fram kvaliteten i journalistiken och tydligare guidar läsaren till olika innehållstyper. Oavsett var du möter redaktionen är sammanhållningen tydlig.

Kommunikation och identitet

Hela Göteborgs-Posten har fått en gemensam identitet. I allt material och kommunikation känns ett nära släktskap med det journalistiska kärnerbjudandet.

Kund
Göteborgs-Posten
Bransch
Media
Grundat
1813
Plats
Göteborg

Göteborgs-Posten är den största tidningen i Göteborg och satsar på lokal kvalitetsjournalistik i alla sina kanaler. GP är en del av Stampengruppen, tillsammans med bland annat 13 andra tidningstitlar.

Vi levererade

  • Varumärkesidentitet
  • Webbdesign
  • Stöd i tidningsdesign
  • Animationskoncept

Share