Varumärkesarbete med konstnärligt utforskande i fokus

Göteborgs Konsthall behövde bli en tydligare aktör för både besökare, samarbetspartners och medarbetare – inte minst inför en potentiell flytt från Göteborgs anrika kulturkvarter till en helt ny stadsdel. Den nya varumärkesplattformen fångar det som utmärker och förenar konsthallens alla verksamheter – från museilektioner och visningar som väcker ett första konstintresse till banbrytande utställningar med internationell samtidskonst.

Utmaning

Göteborgs Konsthall ligger sedan 1923 inrymt i en ståtlig klassicistisk byggnad på Götaplatsen, granne med Göteborgs Konstmuseum. Många besökare har uppfattat konsthallen som en del av museet, trots att de är olika organisationer med skilda verksamheter. När Göteborgs stad började planera för att flytta konsthallen till nya lokaler i Frihamnen, samtidigt som tidigare fristående verksamheter blev en del av samma enhet som konsthallen, blev utmaningarna än mer påtagliga. Hur kan Göteborgs Konsthall, utifrån ett brett uppdrag med vitt skilda målgrupper, bli tydliga, attraktiva och skilja ut sig både som besöksmål och samarbetspartner?

Insikt

I god tid inför den eventuella flytten till en helt ny del av staden behöver konsthallen förtydliga sin position och sitt erbjudande mot olika målgrupper. För att lyckas med det måste alla medarbetare bli engagerade i processen att tillsammans formulera vad konsthallen är och står för.

Lösning

Konsthallens nya varumärkesplattform arbetades fram genom en serie workshops där alla medarbetare deltog, och sammanställdes och förfinades i samarbete mellan Brandwork och en mindre projektgrupp. Varumärkesplattformen innehåller vision, kärnvärden, målgrupper och erbjudande, arbetssätt, historia och verksamhetsidé.

Resultat

Varumärkesplattformen fungerar som stöd för organisationen i utveckling av både arbetssätt och kommunikation. Den kan vara vägledande i arbetet med bland annat nya utställningar, samarbeten och projekt. Den tryckta varumärkesplattformen har en stark visuell identitet och ett rikt bildmaterial från konsthallens verksamhet. Upplägget i såväl text som formspråk gör att varumärkesplattformen fungerar lika bra som internt arbetsmaterial för medarbetarna, som den gör som presentation av Göteborgs Konsthall för exempelvis samarbetspartners.

Kund
Göteborgs Konsthall
Bransch
Konst
Grundat
1923
Plats
Göteborg

Göteborgs Konsthall visar utställningar med svenska och internationella konstnärer som lyfter fram mångfalden inom den samtida konsten. Konsthallen har ett brett program med konstnärssamtal, visningar och museilektioner.

Vi levererade

  • Varumärkesstrategi

Share