Co-creation i varumärkesutveckling driver innovation

Göteborgs-Posten behövde hitta ett nytt snabbrörligt arbetssätt för att rigga om organisationen, förflytta sin position och skapa en hållbar digital prenumerationsaffär byggd på kvalitetsjournalistik med lokalt fokus. I den agila varumärkesprocessen för vi samman människor från alla delar av organisationen och nya samarbeten mellan redaktion, teknik och marknad möjliggör snabb produkt- och tjänsteutveckling.

Utmaning

Hela mediabranschen står inför stora utmaningar: konkurrensen om människors uppmärksamhet hårdnar hela tiden och blir allt mer internationell. Förändringstakten blir allt snabbare. Och för ett tidningshus med en lång historia där mycket sitter i väggarna är utmaningen betydande. Affärsutvecklingen kan inte vänta in ett stort varumärkesarbete – eller vice versa.

Insikt

Hela organisationen måste engageras i förändringsprocessen. Alla måste jobba mot samma övergripande mål, utan stuprörstänk och organisatoriska skiljelinjer, varken mellan online- och printredaktion eller journalister och marknadsavdelning. Hela Göteborgs-Posten behöver arbeta tillsammans för att få den journalistiska kärnverksamheten att bli så framgångsrik som möjligt. För att klara av en så stor förändring i så hög hastighet krävs en agil process – medan vi utvecklar varumärkesstrategin testar vi våra hypoteser i mindre projekt som ger konkreta resultat snabbt.

Lösning

Varumärkesstrategin växte fram genom en serie workshops med arbetsgrupper som samlade människor från olika delar av organisationen – många hade aldrig jobbat tillsammans förut. I samarbetet uppstår nya insikter och nya möjligheter. Processen hjälper till att samla hela organisationen kring ett och samma syfte: riktig journalistik gör skillnad. Och när hela GP jobbar utifrån samma idé om vilka man är och vad man står för driver varumärket på utvecklingen av produkter och kommunikation. Kärnerbjudandet lokal kvalitetsjournalistik står alltid i fokus men paketeras på olika sätt – som till exempel papperstidning, digital prenumeration eller event.

Resultat

På rekordkort tid ställde tidningen om till en läsarintäktsbaserad digital affärsmodell med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Samarbetena mellan avdelningar och olika kompetenser i det agila arbetssättet har möjliggjort snabb produkt- och tjänsteutveckling, med bland annat nya prenumerationspaket och ett helt nytt eventkoncept. Utvecklingen fortsätter kontinuerligt.

Riktig journalistik gör skillnad

Göteborgs-Postens nya tagline Riktig journalistik gör skillnad lanseras med en film byggd på journalistiskt innehåll som gör just det: berör, stör och märks.

Kund
Göteborgs-Posten
Bransch
Media
Grundat
1813
Plats
Göteborg

Göteborgs-Posten är den största tidningen i Göteborg och satsar på lokal kvalitetsjournalistik i alla sina kanaler. GP är en del av Stampengruppen, tillsammans med bland annat 13 andra tidningstitlar.

Vi levererade

  • Varumärkesstrategi
  • Varumärkesfilm
  • Eventkoncept

Share