Varumärkessprint för en life science-startup

En teknisk innovation med stor potential, kort om tid och en begränsad budget var förutsättningarna för den första versionen av OnDosis varumärke.

Utmaning

Hur kan vi nå och övertyga potentiella investerare när det inte finns en färdig produkt att visa upp? OnDosis VD Martin Olovsson samarbetar med Astra Zeneca, GU Ventures och BCG i utvecklingen av en prototyp och behöver få in nya investerare.

Insikt

När det är kort om tid och budgeten är liten måste utvecklingen gå fort. Eftersom produkten fortfarande är under utveckling är rätt positionering och värdeerbjudande centralt för att kunna ta nästa steg.

Lösning

Namnet OnDosis säger helt enkelt vad produkten gör – ser till att medicindosen är rätt. Fokus ligger på patientnytta snarare än på tekniken bakom produkten. Varumärkesidentiteten bygger på det dynamiska mötet mellan det personliga och det tekniska, i både logotyp, färgpalett, typografi och bildmanér.

Resultat

Startupen lanserades med en första varumärkesiteration som blir en språngbräda på väg mot ytterligare utveckling.

Positionering Att nischa sig specifikt inom dosering, snarare än ett bredare område, gör det enklare att bygga ett starkt varumärke med ett mer riktat budskap.

Värdeerbjudande

Individualiserat – rätt dosering vid rätt tidpunkt möjliggör flexibel titrering och individanpassad behandling. Enkelt – en lättanvänd device gör det enklare att följa ordinationen utan att behöva svälja besvärliga tabletter. Revolutionerande – vetenskapliga framsteg inom läkemedelsutveckling och hälsoteknik kan tas tillvara och ge förbättrade behandlingsresultat.

Kund
OnDosis
Bransch
Life science
Grundat
2017
Plats
Göteborg

OnDosis utvecklar en intelligent device för individanpassad och flexibel dosering av läkemedel. OnDosis bygger på en avknoppning från Astra Zeneca och etableras i Astra Zenecas BioVentureHub i Göteborg.

Vi levererade

  • Varumärkesstrategi
  • Varumärkesidentitet
  • Webb och webbutveckling
  • Namn

Share