Ett platsvarumärke som lyfter fram kuststadens dynamik

Varberg är en populär sommarbadort – men också en plats som har mycket mer att erbjuda. Vi utvecklade ett platsvarumärke för Varberg som gör det möjligt för fler att på ett inbjudande och inspirerande sätt kommunicera vad som gör staden speciell.

Utmaning

Hur kan vi få fler att upptäcka vad mer Varberg har att erbjuda bortom en sommarvecka på stranden? Varberg är ett område i stark tillväxt, som behöver fortsätta att attrahera fler nya invånare, företagare, studenter, entreprenörer och kompetent arbetskraft – liksom fler besökare året om. Brandwork fick uppdraget att utveckla ett platsvarumärke för Varberg som även kan användas av fler aktörer än kommunen.

Insikt

Varberg är en dynamisk plats formad av sin omgivning, där aktivitet och återhämtning kan få lika stort utrymme. Varberg har en egen livsstil. Det är en myllrande plats vid havet, mitt i historien. Där idéer lyfter, och med en särskild känsla för vatten. En plats som inspirerar.

Lösning

Platsvarumärkets kärna definierade vi tillsammans med arbetsgruppen som ”En plats som inspirerar”. Med det som utgångspunkt skapade vi en identitet som vågar vara oväntad, spännande och varierad. I en balanserad helhet bidrar varje del till en stark och tydlig totalupplevelse. Identiteten bygger på enkla och tydliga geometriska former med starka färger hämtade från Varbergs landmärken i såväl typografi som ikoner, bildmanér och layoutlösningar. Platsen får en logotyp som ska vara enkel, tydlig, lekfull och lättanvänd. Platsvarumärket inspirerar.

Resultat

Vi levererade en komplett varumärkesplattform med strategi och identitet, samt en tydlig och lättarbetad manual för alla som ska kommunicera för Varberg. Den gemensamma identiteten underlättar för fler aktörer att kommunicera allt som är bra med Varberg på ett varierat men sammanhållet sätt.

Kund
Varbergs stad
Bransch
Offentlig sektor
Grundat
Runt 1300
Plats
Halland, Sverige

Kuststaden Varberg i Halland mellan Halmstad och Göteborg är en stad med medeltida rötter, stark lokalt företagande och industri, kultur och turism. Varberg har idag runt 60 000 invånare och är en tillväxtbygd.

Brandwork levererade

  • Varumärkesstrategi
  • Grafisk profil

Share