Identitet som tar avstamp i journalistisk form

Client Göteborgs-Posten

Industry Media

Founded 1813

Location Göteborg, Sverige

Göteborgs-Posten behövde hitta ett gemensamt uttryck för alla olika möten med läsarna, i olika format och kanaler. Den nya identiteten sätter kvalitetsjournalistiken i fokus och en helt ny tidningsdesign bidrar till en bättre läsarupplevelse.

Utmaning
På Göteborgs-Posten hade sedan länge tidningens olika format utvecklats oberoende av varandra, och läsarna fick väldigt olika upplevelser av GP på nätet och i papperstidningen. Kampanjer, annonser och annat marknadsföringsmaterial hade egna uttryck och evenemang likaså. Under 2017–2018 tog vi fram en ny varumärkesstrategi för GP med ett övergripande mål att sätta kvalitetsjournalistiken i fokus. Den existerande formen levde inte upp till det — paketeringen speglade inte innehållets faktiska kvalitet.

Insikt
Den nya formen måste ha ett delat design-DNA för allt material, inklusive både papperstidning och digital tidning. Den visuella identiteten och formlösningarna ska ta sin utgångspunkt i journalistiken. Journalistisk kvalitet handlar också om att göra komplicerade skeenden och bra berättelser tillgängliga – och formens uppgift är att bidra till den tillgängligheten och lyfta läsarupplevelsen.

Lösning
Göteborgs-Posten har fått en helt ny identitet för alla kanaler. Identiteten tar sin utgångspunkt i den klassiska tidningsformen för att få allt GP:s material att andas journalistisk kvalitetsprodukt. Både papperstidningen och gp.se har fått en ny tidningslayout med en mer renodlad form, som tydligare guidar läsaren till olika innehållstyper. Två helt nya typsnitt har specialritats för GP.

Resultsat
Tidningens nya design har en modern känsla med en tydlig egen karaktär, och återspeglar kvaliteten i innehållet. Den nya gemensamma identiteten ger en sammanhållen och högkvalitativ upplevelse oavsett var du möter GP – i papperstidningen, på webben, på ett evenemang eller i annonser och kampanjer.

1571399215 brandworkgoteborgs posten1 2x
1571399219 brandworkgoteborgs posten2 2x
1571399260 brandworkgoteborgs posten3 2x
1571399266 brandworkgoteborgs posten4 2x

Specialritade typsnitt
Två helt nya typsnitt specialritades för GP av Letters from Sweden. Inspirationen kommer från den starka holländska typografitraditionen som skapat några av världens mest använda tidningstypsnitt: med rötter i 1600-talet, precis som Göteborgs holländska stadsplan. I Gothia Sans och Gothia Serif finns starka karaktärsdrag från holländska antikvor i nya moderna typsnitt med en något stramare skandinavisk designstil.

1571400861 brandworkgoteborgs posten5 2x
1571401777 brandworkgoteborgs posten6 2x 1571401780 brandworkgoteborgs posten7 2x 1571401781 brandworkgoteborgs posten8 2x 1571401783 brandworkgoteborgs posten9 2x 1571401784 brandworkgoteborgs posten10 2x
1 2 3 4 5
1571401803 brandworkgoteborgs posten11 2x 1571401809 brandworkgoteborgs posten12 2x 1571401811 brandworkgoteborgs posten13 2x 1571401812 brandworkgoteborgs posten14 2x 1571401814 brandworkgoteborgs posten15 2x 1571401814 brandworkgoteborgs posten15 2x
1 2 3 4 5 6
1571401832 brandworkgoteborgs posten16 2x
1571401841 brandworkgoteborgs posten17 2x

Redaktionella produkter
Papperstidningen och gp.se har fått en ny design som ger en modernare känsla, lyfter fram kvaliteten i journalistiken och tydligare guidar läsaren till olika innehållstyper. Oavsett var du möter redaktionen är sammanhållningen tydlig.

1571404560 brandworkgoteborgs posten18
1571406084 brandworkgoteborgs posten19
1571407167 brandworkgoteborgs posten20 2x

Kommunikation och identitet
Hela Göteborgs-Posten har fått en gemensam identitet. I allt material och kommunikation känns ett nära släktskap med det journalistiska kärnerbjudandet.

1571410511 brandworkgoteborgs posten21 2x
1572942718 brandworkgoteborgs posten22 2x
1572942745 brandworkgoteborgs posten23 2x
1572942769 brandworkgoteborgs posten24 2x