Ny identitet med konsten i centrum

Client Göteborgs Konstmuseum

Industry Konst

Founded 1923

Location Göteborg

En ny visuell identitet ställer konsten i centrum och bjuder in Göteborgs konstmuseums besökare att upptäcka både samlingen och tillfälliga utställningar i den karaktäristiska museibyggnaden.

1573139765 brandwork case gkm 2

Utmaning
Med en stor mängd olika aktiviteter – allt från utställningar och visningar till skapande aktiviteter och samtal – utöver den egna internationellt omtalade samlingen, måste Göteborgs konstmuseum kommunicera med vitt skilda målgrupper och samtidigt vara en enhetlig aktör.

Insikt
I den karaktäristiska byggnaden ryms både historisk och samtida konst och med dem en mängd olika perspektiv. De värderingar som definierar museets identitet är öppenhet, lekfullhet och dualitet.

Lösning
En logotyp som bokstavligt talat öppnar upp sig för nya konstupplevelser. Två typsnitt fångar dualiteten i det historiska och det samtida, nutiden och framtiden. Färgpaletten hämtades från Fürstenbergska galleriet och museets internationellt erkända samling av nordiska sekelskifteskonst. De vackra valven i byggnadens fasad inspirerade logotyp, mönster och ikonografi.

Resultat
Konsten får huvudrollen i den nya identiteten som hämtar inspiration från den karaktäristiska byggnaden och konstsamlingen. Identiteten låter museet vara tydligare och mer välkomnande i den externa kommunikationen med sina varierade målgrupper.

1573140555 brandwork case gkm 7

Logotype
The logotype comes in two versions, where one literally opens up to art experiences. The museum’s openness to new experiences and audiences is expressed in the main building block of the identity.

Colors
The color palette is drawn from the Fürstenberg Gallery and the museum’s popular collection of Nordic Fin de Siècle art. The palette offers a wide variety of predefined and playful color combinations.

1578479439 brandwork case gkm 25
1578479439 brandwork case gkm 25
1578479439 brandwork case gkm 25

Typography
Two main typefaces, Juli Sans and Berlingske Serif from Danish foundry Playtype, take turns in the spotlight. They contrast the contemporary and the historical, the present and the future. The duality between the sans serif and the serif is used throughout all communication.

1578479444 brandwork case gkm 26 1578479450 brandwork case gkm 28 1578479447 brandwork case gkm 27
1 2 3
1573140816 brandwork case gkm 9
1573140871 brandwork case gkm 10
1573140874 brandwork case gkm 11
1573140928 brandwork case gkm 12

We used the seven vaults from the logo to create inviting animations. Visualising "message", "family" and "love".

1573141389 brandwork case gkm 13 2
1573141435 brandwork case gkm 20
1573141545 brandwork case gkm 21
1573141666 brandwork case gkm 22
1573141717 brandwork case gkm 23
1573142071 brandwork case gkm 25 1573142077 brandwork case gkm 26 1573142080 brandwork case gkm 27 1573142083 brandwork case gkm 28 1573142085 brandwork case gkm 29 1573142087 brandwork case gkm 30 1573142090 brandwork case gkm 31
1 2 3 4 5 6 7