Agilt varumärkesarbete för Sveriges snabbrörligaste fordonsföretag

Client Cevt

Industry Fordonsindustrin

Founded 2013

Location Göteborg och Hangzhou, Kina

CEVT är Geelys utvecklingscenter som levererar fordonsteknik till Volvo, Geely och Lynk&Co. Brandwork hjälper CEVT att utveckla och aktivera sitt varumärke så att de kan stärka sin position som nyckelspelare inom fordonsindustrin.

1573136065 2

Utmaning
När vårt samarbete inleddes växte CEVT i rasande fart och behövde rekrytera mycket och fort. Men CEVT:s identitet var rörig och varumärket hade varken ett tydligt syfte eller sätt att kommunicera vad de gjorde och varför, vilket gjorde det svårt hitta och behålla kompetent personal. Därför var det oerhört viktigt att stärka varumärket och att tydligt positionera CEVT inom fordonsindustrin – både i Sverige och utomlands.

Insikt
För att kunna tillgodose ett snabbväxande företags kortsiktiga och långsiktiga behov, måste vi tänka agilt när vi utvecklar varumärkesplattformen. Det gör att hela vår arbetsprocess präglas av det som är typiskt för just CEVT: snabba iterationer och resultatfokus. Projektet växte från att få CEVT att se ut som det stora företag de faktiskt är, till en fullständig varumärkesplattform som stöttar fortsatt långsiktig tillväxt.

Lösning
Första steget mot ett mer enhetligt CEVT var att skapa och aktivera en varumärkesidentitet med de designelement som CEVT akut behövde. Därefter arbetade vi med små och stora grupper – från ingenjörer till styrelsemedlemmar – på CEVT för att etablera en starkare känsla för varumärket. Tillsammans utvecklade vi en komplett varumärkesplattform som innehåller både varumärkets värderingar och syfte. Sedan dess har vi dessutom skapat ett illustrations- och animationsmanér som är unikt för CEVT. Maneret bidrar till en rikare visuell identitet och aktiverades genom en ny webbplats och intern och extern kommunikation.

Resultat
Varumärkesarbetet hjälper CEVT att kännas som ett modernt, intressant och trovärdigt företag. Den visuella identiteten stärker kopplingen till andra Geely-varumärken och CEVT:s roll som en kvalitetsmärkning på Geelyprodukter. Expansionen fortsätter med stöd av ett starkt varumärke som lockar och behåller kompetenta medarbetare.

1573136117 3
1573136535 brandwork case cevt 4
1573136577 brandwork case cevt 5 1573136582 brandwork case cevt 6 1573136583 brandwork case cevt 7 1573136585 brandwork case cevt 8
1573136625 8
1573136676 brandwork case cevt 23

Dynamic meetings between people and technology, urban landscapes and vast nature, Scandinavia and Asia. Paired with precision and sharing a sense of what CEVT is about, without showing actual products.

1573136942 10webb

Brand values
To launch the brand values within the whole organization, we developed a series of short, playful and unpretentious stop-motion movies that capture the spirit of the values. Previous

1 2 3
1573138069 13liten
1573138086 14liten
1573138146 brandwork case cevt 18
1573138212 brandwork case cevt 19
1573138220 brandwork case cevt 20
1573138758 posters